REGULAMIN CENTRUM TERAPII KOBIETY I DZIECKA ALMA

(Pobierz jako PDF)

 

 1. Wizyty można umawiać osobiście, telefonicznie poprzez kontakt z rejestracją oraz online poprzez stronę centrumalma.pl.
 2. Za umówioną wizytę Pacjent ponosi opłatę najpóźniej do 24h poprzedzających wizytę. Brak dokonania płatności skutkuje anulowaniem wizyty i zwolnieniem terminu.
 3. Płatności można dokonywać w rejestracji lub poprzez wpłatę przelewem na konto: 14 1600 1462 1855 5471 1000 0001.
 4. Jeśli wpłata dokonywana jest w dniu poprzedzającym wizytę prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: biuro@centrumalma.pl, najpóźniej 24h przed terminem wizyty.
 5. Termin wizyty można zmienić/odwołać najpóźniej do 24h poprzedzających wizytę.
 6. W przypadku odwołania opłaconej wizyty najpóźniej 24h przez terminem, zwrot płatności należy zgłosić telefonicznie poprzez kontakt z rejestracją lub pisemnie na adres e-mail: biuro@centrumalma.pl.
 7. Zmiana terminu/odwołanie w tym samym dniu lub niestawienie się na wizytę nie skutkuje zwrotem opłaty za daną wizytę.
 8. Pacjenci zapisani na poniedziałek lub termin następujący po dniu ustawowo wolnym od pracy zobowiązani są do zmiany terminu/odwołania wizyty w piątek lub ostatni dzień roboczy poprzedzający wizytę.
 9. Pacjent otrzymuje przypomnienie z prośbą o potwierdzenie terminu w dniu poprzedzającym wizytę. Nieotrzymanie prośby o potwierdzenie nie oznacza, że wizyta się nie odbędzie.
 10. Pierwszorazowych Pacjentów zapraszamy 10 min. przed rozpoczęciem wizyty w celu dopełnienia formalności rejestracyjnych.
 11. Spóźnienie się Pacjenta na wizytę nie skutkuje wydłużeniem czasu trwania wizyty.
 12. W wyjątkowej sytuacji jest możliwość zmiany formy wizyty stacjonarnej na teleporadę na podstawie wcześniej uiszczonej płatności.
 13. W przypadku gdy Pacjentem jest osoba małoletnia, przy pierwszej wizycie niezbędna jest obecność opiekuna prawnego/rodzica w celu podpisania dokumentów.

PAKIET  PSYCHOEDUKACJI ADHD DLA DOROSŁYCH

(Pobierz jako PDF)

 

 1. W ramach PAKIETU PSYCHOEDUKACJI ADHD DLA DOROSŁYCH odbywa się 12 konsultacji z psychoterapeutą.
 2. Koszt pakietu wynosi 1500 zł.
 3. W celu uzyskania jak najlepszych rezultatów konsultacje odbywają się przez okres 12 tygodni, ze stałą częstotliwością 1 raz w tygodniu.
 4. Konsultacje można umawiać osobiście, telefonicznie  oraz online, np. poprzez stronę  centrumalma.pl.
 5. Aby udostępnić Pacjentowi możliwość skorzystania z pakietu również po rozpoczęciu psychoedukacji, dopuszcza się wykupienie mniejszej liczby konsultacji w ramach pakietu płacąc pełną kwotę 1500 zł.
 6. Płatności należy dokonywać przed rozpoczęciem konsultacji.
 7. W razie konieczności rezygnacji z pakietu Pacjent może uzyskać zwrot pozostałej kwoty w wysokości 1500 zł – X * 180 zł, gdzie X to liczba odbytych konsultacji.
 8. Rezygnację należy zgłosić w Centrum Terapii Kobiety i Dziecka ALMA, do dnia poprzedzającego najbliższą konsultację. Nie powiadomienie skutkuje brakiem możliwości zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty.
 9. Pacjent może 3 razy dokonać przełożenia umówionej wcześniej konsultacji.
 10. Termin konsultacji można zmienić najpóźniej w dniu poprzedzającym konsultację.
 11. Zmiana terminu w tym samym dniu lub niestawienie się na konsultację, bez wcześniejszego poinformowania rejestracji pod numerem telefonu 507 123 243 skutkuje obowiązkiem uiszczenia pełnej opłaty za daną wizytę.
 12. Pacjenci zapisani na poniedziałek lub termin następujący po dniu ustawowo wolnym od pracy zobowiązani są do zmiany terminu wizyty w piątek lub ostatni dzień roboczy poprzedzający wizytę.
 13. W trosce o obecność Pacjenta przypominamy o konsultacji drogą telefoniczną lub sms-ową w dniu poprzedzającym wizytę. Nieotrzymanie przypomnienia nie oznacza, że wizyta się nie odbędzie.
 14. Spóźnienie się Pacjenta na wizytę nie skutkuje wydłużeniem czasu trwania wizyty.