REGULAMIN CENTRUM TERAPII ALMA

(Pobierz jako PDF)

 

§1. Umawianie wizyt

 1. Wizyty można umawiać osobiście i telefonicznie poprzez kontakt z rejestracją oraz online poprzez stronę www.centrumalma.pl.
 2. Termin wizyty można zmienić/odwołać najpóźniej na 24 h przed rozpoczęciem konsultacji.
 3. Pacjent zobowiązany jest do dokonania płatności przed wejściem do gabinetu.

4.Pacjent zobowiązany jest do opłacenia konsultacji online, diagnoz oraz wizyty pierwszorazowej maksymalnie na 24 h przed rozpoczęciem konsultacji. 

 1. Zmiana terminu/odwołanie w tym samym dniu lub niestawienie się na wizytę skutkuje obowiązkiem uiszczenia pełnej opłaty za daną wizytę.
 2. Pacjenci zapisani na poniedziałek lub termin następujący po dniu ustawowo wolnym od pracy zobowiązani są do zmiany terminu/odwołania wizyty w piątek lub ostatni dzień roboczy poprzedzający wizytę.
 3. Pacjent otrzymuje przypomnienie z prośbą o potwierdzenie terminu w dniu poprzedzającym wizytę. Nieotrzymanie prośby o potwierdzenie nie oznacza, że wizyta się nie odbędzie.
 4. Pacjenci umówieni na pierwszą wizytę zobowiązani są do stawienia się w rejestracji na 10 min. przed rozpoczęciem w celu dopełnienia formalności rejestracyjnych. 
 5. Spóźnienie się pacjenta na wizytę nie skutkuje wydłużeniem czasu trwania wizyty.
 6. W wyjątkowej sytuacji jest możliwość zmiany formy wizyty stacjonarnej na teleporadę lub konsultację online na podstawie wcześniej uiszczonej płatności przelewem na konto: 14 1600 1462 1855 5471 1000 0001 i przesłaniu potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: biuro@centrumalma.pl
 7. W przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, przy pierwszej wizycie niezbędna jest obecność opiekuna prawnego/rodzica w celu podpisania niezbędnych dokumentów.
 8. Cennik świadczonych usług dostępny jest w rejestracji oraz na stronie centrumalma.pl
 9. Wizyta może zostać odwołana przez placówkę, gdy pacjent nie dokonał wymaganej opłaty za wizytę. (jednakże pacjent jest zawsze informowany o odwołaniu wizyty).

§2. Sposoby płatności

 1. Klient może dokonać zapłaty w jeden z następujących sposobów:
 • osobiście, gotówką, przed rozpoczęciem wizyty;
 • on-line za pomocą systemu PayU;
 • przelewem, na rachunek bankowy 14 1600 1462 1855 5471 1000 0001.
 1. PayU jest systemem internetowym obsługującym płatności elektroniczne, oferowany przez spółkę PayU S.A. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495, WWW: payu.com, e-mail: serwis@przelewy24.pl.
 2. Dane przesyłane za pośrednictwem PayU są przechowywane zgodnie z polityką prywatności operatora https://poland.payu.com/nota-o-prywatnosci-payu/.
 3. Zwrot środków następuje w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

PAKIET  PSYCHOEDUKACJI ADHD DLA DOROSŁYCH

(Pobierz jako PDF)

 

 1. W ramach PAKIETU PSYCHOEDUKACJI ADHD DLA DOROSŁYCH odbywa się 12 konsultacji z psychoterapeutą.
 2. Koszt pakietu wynosi 1900 zł (pakiet podstawowy) i 2500 zł (pakiet premium).
 3. W celu uzyskania jak najlepszych rezultatów konsultacje odbywają się przez okres 12 tygodni, ze stałą częstotliwością 1 raz w tygodniu.
 4. Konsultacje można umawiać osobiście, telefonicznie  oraz online, np. poprzez stronę  centrumalma.pl.
 5. Aby udostępnić Pacjentowi możliwość skorzystania z pakietu również po rozpoczęciu psychoedukacji, dopuszcza się wykupienie mniejszej liczby konsultacji w ramach pakietu płacąc pełną kwotę.
 6. Płatności należy dokonywać przed rozpoczęciem konsultacji.
 7. W razie konieczności rezygnacji z pakietu Pacjent może uzyskać zwrot pozostałej kwoty w wysokości 1900 zł – X * 180 zł, gdzie X to liczba odbytych konsultacji.
 8. Rezygnację należy zgłosić w Centrum Terapii Kobiety i Dziecka ALMA, do dnia poprzedzającego najbliższą konsultację. Nie powiadomienie skutkuje brakiem możliwości zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty.
 9. Pacjent może 3 razy dokonać przełożenia umówionej wcześniej konsultacji.
 10. Termin konsultacji można zmienić najpóźniej w dniu poprzedzającym konsultację.
 11. Zmiana terminu w tym samym dniu lub niestawienie się na konsultację, bez wcześniejszego poinformowania rejestracji pod numerem telefonu 507 123 243 lub 660 408 945 skutkuje przepadnięciem wizyty z pakietu psychoedukacji we wszystkich przypadkach płatności.
 12. Pacjenci zapisani na poniedziałek lub termin następujący po dniu ustawowo wolnym od pracy zobowiązani są do zmiany terminu wizyty w piątek lub ostatni dzień roboczy poprzedzający wizytę.
 13. W trosce o obecność Pacjenta przypominamy o konsultacji drogą telefoniczną lub sms-ową w dniu poprzedzającym wizytę. Nieotrzymanie przypomnienia nie oznacza, że wizyta się nie odbędzie.
 14. Spóźnienie się Pacjenta na wizytę nie skutkuje wydłużeniem czasu trwania wizyty.
 15. Nie ma możliwości jednorazowej płatności za psychoedukację.