Natalia Wojtas

Natalia Wojtas

Psycholog

Jestem psychologiem oraz obecnie jestem w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU, ośrodku rekomendowanym i atestowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. prof. Zdzisława Bizonia. Dodatkowo posiadam uprawnienia pedagogiczne oraz ukończone studia podyplomowe ze Stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju lub zachowania.

Na co dzień pracuję w szkole jako psycholog szkolny i pedagog specjalny. Praca w szkole to dla mnie cenne doświadczenie, ponieważ psycholog szkolny jako pierwszy dotyka problemu, którego jeszcze nikt nie zidentyfikował. To praca z uczniami, rodzicami i nauczycielami, dlatego pracuję z dziećmi jak i z dorosłymi.

Duże doświadczenie zdobyłam na rocznym stażu przy Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz szkoleniach takich jak Trening Umiejętności Społecznych czy też ,,Interwencja kryzysowa- Umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej”.

Relacja terapeutyczna jest dla mnie kluczowym elementem w procesie terapii. Ważne jest dla mnie nawiązanie współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu, autentyczności i wspólnym realizowaniu ustalonych celów. Wierzę, że każdy ma potencjał, by dokonać w swoim życiu zmian na lepsze, ale to pacjent decyduje jakie zmiany w swoim życiu wprowadzi.