Karina Dymowska

Karina Dymowska

Psychoterapeuta

Ścieżkę zawodową w zakresie psychologii klinicznej rozpoczęłam odkrywając w sobie możliwości i umiejętności potrzebne do nawiązania kontaktu z drugim człowiekiem. Aby móc realizować się w wymarzonej pracy ukończyłam dzienne, pięcioletnie studia kierunkowe o specjalności klinicznej w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Po trzecim roku studiów odbyłam staż w Oddziale Dziennym w Szpitalu Pomocy Zdrowia Psychicznego w Jarosławiu, a po czterech latach studiów wzięłam udział w programie Erasmus, odbywając staż psychiatryczny w Oddziale Stacjonarnym w Szpitalu Psychiatrycznym w Wiedniu (das Praktikum im Psychiatrische Abteilung Sozialmedizinisches Zentrum Ost in Wien).

Po uzyskaniu tytułu magistra psychologii rozpoczęłam doskonalenie osobistych predyspozycji o narzędzia umożliwiające prowadzenie terapii indywidualnej, par, rodzinnej, grup w Studium Psychoterapii i Psychologii Procesu w Warszawie.

W kolejnych latach odbywałam staż w Oddziale Stacjonarnym Psychiatrycznym w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowej w Warszawie, w którym jestem zatrudniona od 2011 roku do dnia dzisiejszego.

Prowadzę prywatną praktykę od 2015 roku.

Od 2016 roku pełnię funkcję biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie (Podstawa § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133)

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu.

Karina Dymowska - ZnanyLekarz.pl