Julia Rębisz - Centrum Alma
Skip to content Skip to footer

Julia Rębisz

Psycholog dziecięcy

O mnie

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach ze specjalnością psychologia kliniczna i sądowa. Posiadam kwalifikacje pedagogiczne, jestem terapeutą integracji sensorycznej oraz trenerem TUS. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w szpitalu psychiatrycznym, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz licznych placówkach oświatowych. Na co dzień wspomagam dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, problemami emocjonalnymi, sensorycznym oraz upośledzeniem umysłowym. Wspieram również dzieci i młodzież w zakresie umiejętności społecznych, prowadząc zajęcia grupowe. W codziennej pracy cenię sobie współpracę z opiekunami dzieci, opierając ją na psychoedukacji oraz poszerzaniu świadomości w zakresie zdrowia psychicznego.

Swój rozwój zawodowy wiążę z szeroko pojętą diagnostyką, a także pracą psychoterapeutyczną.

Ta specjalistka pracuje z:
dziećmi,
dziećmi z ADHD.