Psychoedukacja ADHD

 

Nasz program skierowany jest do osób dorosłych, u których zdiagnozowano ADHD, zmotywowanych do pracy nad zmianą i poprawą funkcjonowania oraz ćwiczeniem nabytych umiejętności również poza sesjami. Psychoedukacja powinna być pierwszym krokiem w ramach standardu opieki. Pierwsze wyniki badań klinicznych i randomizowanych badań otwartych wskazują, że pacjenci i ich bliscy, którzy uczestniczą w zorganizowanym programie psychoedukacyjnym, zwiększają swoją wiedzę na temat ADHD, poprawiają jakość relacji z innymi i swój komfort psychiczny.
Z naszego doświadczenia wynika, że 90% poprawiło znacznie swoje funkcjonowanie i ocenia efekty psychoedukacji jako bardzo pomocne.
Moduły w programie obejmują:
– Pogłębienie wiedzy z zakresu czym są objawy ADHD i jak się manifestują na co dzień
– Organizacja i problemy z zarządzania czasem
– Ograniczenie tendencji do rozpraszania
– Impulsywność
– Komunikacja oraz identyfikacja oraz wyrażanie swoich uczuć oraz potrzeb (metoda NVC)
– Strategie rozwiązywania problemów
– Praca nad myśleniem adaptacyjnym
– Higiena Snu
– Asertwyność
– Hiperfokus
– Samoocena
– Prokrastynacja
– Perfekcjonizm
– Relaksacja i metody Mindfulness

Nacisk w psychoedukacji jest na wgląd w swoją naturę, akceptację diagnozy, rozpoznanie swoich mocnych stron oraz obszarów problemowych, wyrobienie w sobie nawyku samoobserwacji i świadomego zarządzania swoimi aktywnościami. Robimy to poprzez pracę na sesjach i przede wszystkim omawianie pracy własnej, gdyż jedynie trening czyni mistrza!