Leczenie farmakologiczne

 

Aktualnie zaleca się stosowanie leków stymulujących, głównie są to metylofenidat i deksamfetamina (niedostępna w Polsce). Substancje te cechują się bezpieczeństwem i dużą skutecznością — ich efektywność szacuje się na około 70%. Leki należy jednak przyjmować pod ścisłą kontrolą lekarza psychiatry. Poprawa dotyczy nie tylko objawów ADHD, ale także obszaru całościowego funkcjonowania — od wybuchów złości, przez poprawę koncentracji, zmiany nastroju po samoocenę.

Stosowaniu leków towarzyszą obawy związane z uzależniającym potencjałem tych substancji. Wyniki badań wskazują jednak, że ryzyko uzależnienia od omawianych leków związane jest z rodzajem przyjmowania. W przypadku stosowania doustnego, szczególnie preparatów o przedłużonym uwalnianiu, ryzyko jest znikome. Taki rodzaj terapii nie prowadzi do uzależnienia od leków stymulujących ani narkotyków, ponadto zaobserwowano, że pacjenci stosujący leki stymulujące ograniczają używanie substancji psychoaktywnych i mają wyższe prawdopodobieństwo na utrzymanie abstynencji. W trakcie leczenia nie dochodzi do rozwoju tolerancji, w związku z czym nie zachodzi konieczność zwiększania dawek podczas terapii.

Połączenie farmakoterapii i metod terapii poznawczo-behawioralnej – „Psychoedukacji” daje najlepsze efekty w radzeniu sobie z objawami ADHD/ADD. Dzięki kombinacji obu metod można skutecznie wprowadzić korzystne nawyki, praz doświadczyć siebie w poczuciu spokoju wewnętrznego oraz zwiększonej efektywności w codziennym funkcjonowaniu.