Psychoterapia ADHD

 

Najczęściej stosuje się psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym. Techniki behawioralne pozwalają między innymi na naukę komunikacji z ludźmi czy planowanie dnia. Z kolei techniki poznawcze związane są z identyfikacją mocnych stron pacjenta, a także zaobserwowaniu, kiedy objawy ADHD są szkodliwe, a kiedy pomocne. Program terapii może obejmować poniższe punkty:
– zaakceptowanie i zrozumienie zaburzenia
– naukę zarządzania czasem i organizacji
– naukę koncentrowania się tylko na jednym celu w danym przedziale czasowym
– techniki radzenia sobie z problemami w relacjach międzyludzkich
– rozumienie emocjonalnych obciążeń i reakcji
– RSD – „Rejection Sensitive Dysphoria” dysforia wrażliwa na odrzucenie to bardzo skrajna reakcja emocjonalna na rzeczywiste bądź wyimaginowane postrzeganie odrzucenia, nadmierna wrażliwość na ewent. krytykę.