Książki ADHD

Książki ADHD   Książki w terapii ADHD są nieocenioną pomocą. Pomagają rozwijać samoświadomość i lepsze zrozumienie zaburzenia. Są również niezwykle przydatne przy uświadamianiu rodziny i bliskich, co znacząco wpływa na jakość relacji. W Centrum Alma wznawiamy...

Dieta w ADHD

Dieta w ADHD   W przypadku ADHD poszczególne składniki diety mogą łagodzić lub nasilać objawy tego zaburzenia. W niekorzystny sposób działa przede wszystkim dieta niedoborowa składająca się głównie z wysoko przetworzonych i słodzonych produktów. W związku z tym,...

Joga w ADHD

Joga w ADHD   Dzięki odwracaniu uwagi od zewnętrznych bodźców zajęcia pozwalają na świadomą pracę z ciałem, umożliwiają głęboki odpoczynek zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej. Poprzez ćwiczenie pozycji jogi wpływamy na regulowanie wewnętrznych procesów...

Leczenie ADHD

Psychoterapia ADHD   Najczęściej stosuje się psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym. Techniki behawioralne pozwalają między innymi na naukę komunikacji z ludźmi czy planowanie dnia. Z kolei techniki poznawcze związane są z identyfikacją mocnych stron...

Psychoedukacja ADHD

Psychoedukacja ADHD   Nasz program skierowany jest do osób dorosłych, u których zdiagnozowano ADHD, zmotywowanych do pracy nad zmianą i poprawą funkcjonowania oraz ćwiczeniem nabytych umiejętności również poza sesjami. Psychoedukacja powinna być pierwszym krokiem...