Cezary Brygier - Centrum Alma
Skip to content Skip to footer

Cezary Brygier

Psycholog

O mnie

Jestem psychologiem, który uzyskał dyplom w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej. Obecnie uczę się w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, gdzie zdobywam adekwatną wiedzę z leczenia zaburzeń psychicznych metodą psychoterapii. Nieustannie staram się poszerzać wiedzę zawodową biorąc udział w szkoleniach, przyglądając się najnowszym badaniom oraz poświęcając się lekturom specjalistycznym.

Na co dzień pracuję w poradni specjalistycznej NFZ, na oddziale położniczym i neonatologicznym i w prywatnych gabinetach. Moja praca polega na udzielaniu konsultacji i poradnictwa psychologicznego oraz diagnoz trudności zgłaszanych przez pacjentów i pacjentki.

Głównie pomagam osobom:

– które doświadczają różnego rodzaju kryzysów psychicznych, trudności emocjonalnych i adaptacyjnych; pomagamy określić źródło problemu i zaproponować adekwatne sposoby radzenia sobie,

– które rozpoczynają lub są w trakcie leczenia farmakologicznego, pomagając podtrzymać i zaadaptować się do farmakoterapii,

– które są w procesie diagnostycznym lub mają wystawioną diagnozę zaburzenia lub choroby psychicznej (zaburzenia: afektu, lękowe, dysocjacyjne, jedzenia, snu, etc.),

– które doświadczyły kryzysów okołoporodowych i prokreacyjnych: niepłodności, straty okołoporodowej, zaburzeń depresyjnych i lękowych w ciąży lub połogu; wspieram rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych,

– które doświadczają stresu mniejszościowego, dyskryminacji lub stygmatyzacji ze względu na tożsamość płciową lub orientację seksualną.

W relacji terapeutycznej najważniejsze jest dla mnie dobro pacjenta/-ki, poszanowanie granic i zrozumienie. Udzielam wsparcia psychologicznego, uwzględniając indywidualne zasoby oraz potrzeby pacjenta/-ki, jednocześnie jestem zorientowany na cel i jego realizację w procesie terapii.