Cezary Brygier

Cezary Brygier

Psycholog

Jestem młodym i zaangażowanym psychologiem, który ukończył studia psychologiczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej. Od tego czasu aktywnie udzielam wsparcia psychologicznego.

Posiadam doświadczenie w pracy w kryzysie okołoporodowym i prokreacyjnym. Pomagam osobom doświadczającym niepłodności, doświadczającym trudności psychologicznych związanych z diagnozą/zabiegiem ginekologiczno-położniczym, osobom z doświadczeniem straty okołoporodowej oraz z trudnościami lękowymi i depresyjnymi w ciąży lub połogu.

Wspieram również rodziców i opiekunów dzieci przedwcześnie urodzonych.

Pracuję również z osobami znajdującymi się w kryzysie psychologicznym, niezależnie od źródła jego pochodzenia.

Ponadto udzielam psychoedukacji osobom doświadczającym oraz ich bliskim.

W relacji terapeutycznej najważniejsze jest dla mnie dobro pacjenta/-ki, poszanowanie granic i zrozumienie. Udzielam wsparcia i poradnictwa psychologicznego, uwzględniając indywidualne zasoby oraz potrzeby pacjenta/-ki.