Zapraszamy do skorzystania z nowej, rozszerzonej oferty diagnostycznej! Nasza pani psycholog mgr Paulina Pietrzak wykonuje następujące testy diagnostyczne:

DIAGNOZA DOROSŁYCH

DIAGNOZA OSOBOWOŚCI
MMPI —kwestionariusz stosowany do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych (hipochondrii, depresji, zaburzeń lękowych, schizofrenii, paranoi).

NEO-PI-R – kwestionariusz do diagnozy cech osobowości zawartych w modelu Wielkiej Piątki — neurotyczności, ekstrawertyczności, otwartości na doświadczenia, ugodowości i sumienności.

DIAGNOZA ZABURZEŃ OSOBOWOŚCI
SCID-5-PD – ustrukturalizowany wywiad kliniczny do diagnozy dziesięciu zaburzeń osobowości: unikowych, zależnych, obsesyjno-kompulsywnych, paranoicznych, schifzotypowych, schizoidalnych, histrionicznych, narcystycznych, antyspołecznych i zaburzeń osobowości typu borderline

DIAGNOZA ADHD
DIVA 5 – test dla dorosłych do diagnozy ADHD

DIAGNOZA ZABURZEŃ LĘKOWYCH
STAI- inwentarz stanu i cechy lęku przeznaczony do badania lęku rozumianego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz lęku rozumianego jako względnie stała cecha osobowości.

DIAGNOZA INTELIGENCJI
Stanford-Binnet 5 – test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze.

DIAGNOZA DZIECI

DIAGNOZA ADHD
Conners – test do diagnozy ADHD i zaburzeń współwystępujących, takich jak zaburzenia zachowania i zaburzenia opozycyjno-buntownicze.

DIAGNOZA INTELIGENCJI
Stanford-Binnet 5 – test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze.

DIAGNOZA SPEKTURUM AUTYZMU
ASRS- test przeznaczony do pomiaru zachowań związanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, takich jak problemy w zakresie umiejętności komunikacyjnych, deficyty uwagi, trudności w kontaktach z rówieśnikami i z dorosłymi.

Zapraszamy do zapisów!