Zgodnie z porozumieniem opartym na zasadach dobrej praktyki klinicznej i potrzebie pracy na zasadzie świadomej zgody w ramach wielokierunkowego podejścia do leczenia, psychoedukacja powinna być pierwszym krokiem w ramach standardu opieki. Pierwsze wyniki badań klinicznych i randomizowanych badań otwartych wskazują, że pacjenci i ich bliscy, którzy uczestniczą w zorganizowanym programie psychoedukacyjnym, zwiększają swoją wiedzę na temat ADHD, poprawiają jakość relacji z innymi i swój komfort psychiczny.